V Domažlicích má Diecézní charita v současné době potravinový sklad, ovšem jen na uskladnění trvanlivých potravin. „Proto míníme pořídit chladírenský kontejner a žádáme ministerstvo zemědělství o investiční dotaci,“ řekl ředitel Diecézní charity Plzeň Jiří Lodr s tím, že je to jedno z posledních míst, kde je chladírenský kontejner třeba.

„Můžeme pak do sortimentu zařadit jiné potraviny, například mléčné výrobky, které teď přijímat nelze,“ pokračoval ředitel Lodr.

Že by organizace měla mít potřebné zázemí, potvrdil i místostarosta Domažlic Radek Wiesner: „Organizace by pro tuto činnost měla mít potřebné zázemí, které vyhoví platné legislativně v oblasti nakládání s potravinami.“

O umístění chladírenského kontejneru rozhodla i městská rada. Souhlasila s jeho umístěním na městském pozemku u budovy Diecézní charity, která se nachází naproti letnímu kinu ve dvoře bývalých kasáren.

Peter Freestone.
ROZHOVOR: Domažlicko jsem si zamiloval, říká asistent Freddieho Mercuryho

Klientů, kteří potravinovou pomoc potřebují, je dostatek a v každém místě je především jiný typ klientů. Pomoc se uskutečňuje například formou zabezpečení a podpoření stravování klientů i tím, že si mohou vařit z komponentů, které by si sami normálně nepořídili. Snaha v této oblasti je i o stimulativní program. „Z toho, co klient dostane ve formě potravinové pomoci, si odkládá stranou a pracuje s tím jako s možností snížení si vlastních dluhů či šetření,“ popsal ředitel charity.

Další část pomoci je na Domažlicku směřována k domu v Meclově, azylovému domu v Domažlicích a Domovu pro matky s dětmi v tísni v Havlovicích. „Je tu i poloha terénní sociální práce, kde je úkolem i podpora udržitelnosti lidí v jejich vlastním prostředí a pomoci jim i s vlastním hospodařením a dalšími aktivitami. A nakonec je tu podpora nízkoprahová směřovaná veřejnosti,“ pokračoval Lodr.

Ilustrační foto.
Kalendárium osobností od 4. 3. do 10. 3.

I člověk z řad veřejnosti může využít potravinovou pomoc. Určeny k ní jsou výdejní dny a hodiny. O potřebnosti této pomoci a zájmu svědčí i množství potravin, které jsou ročně v dané síti distribuovány. Centra pomoci jsou v Klatovech, Domažlicích, Plzni, Stříbře, Rokycanech. Další jsou v Chebu, Karlových Varech a Ostrově nad Ohří. Touto sítí jednoho potravinářského podniku, který je registrovaný a řízený z programu Diecézní charity, prošlo za loňský rok na 25 tun potravin. Řetězec distribučních míst potravinové pomoci po Plzeňském a Karlovarském kraji se povedlo vybudovat za poslední tři roky s pomocí ministerstva zemědělství.

Tradiční masopustní průvod v Pasečnici. Hlavní organizátoři byli starosta místních hasičů Zdeněk Kaufner a jeho manželka Milena.
Pasečnici ovládl masopust