Přestěhováním se pacienti i personál posunou v čase doslova o desetiletí. Ke zprovoznění chybí už jen dokončit prostranství okolo pavilonu, včetně přístupu k budově. Práce skončí ve 2. čtvrtletí, pak nastane stěhování.

Dialyzační jednotka ošetřuje pacienty z Klatovska, Domažlicka a jižního Plzeňska s chronickým selháváním ledvin, respektive s nefunkčními ledvinami, kdy právě dialýza nahrazuje jejich funkci. Pacienti dojíždí dvakrát až třikrát v týdnu a v nemocnici tráví při každé proceduře zhruba pět až šest hodin. Součástí jednotky je rovněž nefrologická ambulance, která diagnostikuje a léčí právě pacienty s nemocnými ledvinami.

Nový pavilon je prakticky hotový a nabídne modernější prostředí pro pacienty i personál. Stavba je dokončena včetně všech technologií a je instalována i většina nábytku a mobiliáře. Stačí jen dovézt dialyzační lůžka a přesunout zdravotnické přístroje ze současného provozu. To je naplánováno pravděpodobně na květen.

Výrazně se zvýší komfort pacientů. „Hned za vchodem je čeká vestibul s velkou čekárnou, kde jsou po levé straně dvě ordinace a vpravo šatny a toalety. Za vestibulem je pak už samotná dialyzační hala. Je rozdělena do třech sekcí po šesti dialyzačních lůžkách. Další dvě lůžka jsou stranou v izolační místnosti. Budou sloužit pro pacienty, kteří mohou mít nějaká respirační onemocnění nebo budou jinak infekční, abychom jim mohli poskytnout plnou péči, ale zároveň aby nebyli v přímém kontaktu s ostatními,“ popsal ředitel nemocnice Jiří Zeithaml. V čele velkého sálu je pracoviště pro zdravotnický personál.

Nová dialýza v Klatovské nemocnici. | Video: Daniela Loudová

Proti každé trojici lůžek je televizor. Aby ho mohli pacienti sledovat a nerušili personál nebo ostatní pacienty, budou u každého lůžka sluchátka. V horním patře jsou také zákrokový sálek, zázemí pro břišní dialýzu nebo pro kanylaci, tedy sálku pro zavádění žilních či břišních katetrů, a dále sklady materiálu.

O patro níže je lékařský pokoj, šatny a odpočinková místnost pro personál, kuchyňka a hlavně srdce celého dialyzačního oddělení, a tím je přípravna speciálních dialyzačních roztoků. „Dosud připravují roztoky sestry vesměs manuálně a dávkují a převážejí je k pacientům ve zdravotnických kanystrech. Nové pracoviště je automatizované a roztoky budou rozváděny síťově až přímo k dialyzačním lůžkům. Sestrám to ušetří práci a bude snazší dodržovat přísná hygienická pravidla při manipulaci s roztoky,“ vysvětlil primář interního oddělení a nefrolog Jan Vachek, který se částečně podílel na projektu výstavby nového dialyzačního pracoviště.

Nový pavilon dialýzy byl postaven na místě staré spalovny odpadu a málo využívaných garáží. Právě blízkost hlavní nemocniční budovy vyzdvihuje primář interny jako jeden z dalších přínosů. „Dialyzovaní pacienti jsou z velké části starší lidé s přidruženými zdravotními komplikacemi, kteří příležitostně potřebují akutní péči lékaře, někdy i specialisty. Ti budou nově v těsné blízkosti, a to 24 hodin denně,“ vyzdvihl primář s tím, že dialyzační jednotka je někdy kvůli velkému vytížení v provozu i v noci.

Na hemodialyzačním středisku Klatovské nemocnice pečuje o pacienty vysoce kvalifikovaný tým, v jehož čele je vedoucí lékařka Kateřina Oulehle. „Již dlouho funguje s jinými subjekty příkladná spolupráce v oblastech, které v Klatovské nemocnici nejsou poskytovány, např. intervenční výkony a chirurgie cévních přístupů v Oblastní nemocnici Příbram a tamním Angiocentru, dále cévně chirurgickými a dalšími pracovišti v Praze," sdělil primář.

Dialyzační jednotka Klatovy nabízí všechny metody očišťování krve včetně hemodialýzy i její modernější variantu hemodiafiltraci a peritoneální dialýzu. Jako první v Plzeňském kraji nabídla svým pacientům také domácí hemodialýzu. Prioritou týmu je však aktivně nabízet pacientům možnost transplantace ledviny, a to již před zahájením dialyzační léčby, tak aby v ní vůbec nemuselo být započato.