V Domažlicích se akce zúčastnilo patnáct dívek. „Nejprve jsme šly do Domina vyrobit si vlastní tričko. Paní Vítovcová nám ukázala, jak na to. Pak jsme si vybraly barvy a šablony a začaly trička zdobit," popsala Klárka Pazderová z Babylonu.

„Zvolila jsem na přední stranu trika cestovatelský vzor s růžovým velbloudem a pyramidami a zezadu cool vzor se sluchátky," shrnula Lucie Becková z Domažlic.

„Pak jsme šly do Chodského hradu, který nám ukázal pan ředitel Nejdl. Uprostřed prohlídky jsme vystoupaly na hradní věž," doplňuje Eliška Pazderová.
Poté se účastníce letošní domažlické Noci s Andersenem přesunuly do knihovny. V ní je čekaly soutěže, kvízy i sestavování puzzle k 50.výročí Večerníčku. Chvíli děvčata věnovala i besedě o tom, jak vzniká Domažlický deník.

„Nejvíce mě překvapilo, když jsme přišly do knihovny, že nám paní ředitelka nabídla domácí perník," usmívala se Viktorie Červená z Luženiček.