Pro děti tam mimo jiné byly houpačky a kolotoč – pro všechny zdarma. Dále pak střelnice a stánky, kde bylo k prodeji pouťové zboží, cukrovinky, cukrová vata a další pamlsky. Sbor dobrovolných hasičů připravil soutěže pro děti a ukázku hasičské techniky. RMC Klenčátka, o. s., si připravil soutěže v areálu Staré pošty, zajistil koutek pro nejmenší a promítal pro děti na Staré poště.

Dětský den na Podzámčí.
Dětským dnem na Podzámčí provázeli Mach, Šebestová i Rumcajs