Termín začátku pestrého programu zvolili na sobotní podvečer. Po páté hodině se na venkovní hřiště mrákovského Sokola začaly scházet děti v doprovodu svých rodičů. Hned u vchodu je přivítali dva z pořadatelů v maskách panáčků Actimelů, což vyvolávalo úsměv na tvářích příchozích. Nezmizel ani během dalších hodin, které byly naplněny veselým scénářem.

„Pro děti jsme připravili stanoviště s různými disciplínami. Tradičně tu máme skákání v pytlích, házení kroužků na tyčku nebo běh trojnož,“ vyjmenovala část lákadel hospodářka SDH Marie Steinbachová.

Další disciplínou pro energií sršící caparty bylo skákání do plachty či dovádění v pěně. Hned od prvních minut se tvořily hloučky zájemců o stříkání vody hadicí na cíl, kterou představovala opodál na stolku postavená plastová lahev. Nejmenší návštěvníci házeli míčkem na kuželky, které občas srazil závan větru.

„Za úspěšné splnění zadaných úkolů získali sladkou odměnu,“ prozradil starosta SDH Starý Klíčov Zdeněk Květoň. Pořadatelé nakoupili bonbony za 1500 korun.

Atraktivní součástí programu byla zejména pro kluky ukázka hasičské techniky. Pochlubili se s ní nejen místní dobrovolní hasiči, ale s cisternovým vozem na dětský den zavítali i profesionálové z Domažlic.

Velký zájem děti projevily o možnost prohlédnout si kabinu i celé zařízení automobilu zvenku. Profesionálové návštěvníkům ukázali i způsob použití žlutého protichemického obleku.

Večer bylo na programu opékání buřtů a klobásek, které v nejen dětských bříškách zaplnily vydanou energii.

Vyvrcholením bohatého programu byl lampionový průvod, který se vydal Starým Klíčovem krátce po setmění.