„V roce 2003 jsme podepsali s firmou smlouvu, která ve Velkém Malahově umožňuje chovat jen poloviční počet slepic oproti současnému stavu. Hlavním slibem České drůbeže bylo, že farma pro chov nosnic ve Velkém Malahově nepřekročí kapacitu 210 tisíc nosnic, které budou umístěné do jedné haly, a že nebude na území okresu Domažlice usilovat o výstavbu a provozování dalších farem pro chov drůbeže. Přesto druhou halu postavila a v roce 2013 zkolaudovala,“ uvedl Martin Hyťha z Dětí Země.

Proti navýšení počtu nos-nic a tím dodržování smlou-vy z roku 2003 se Děti Země brání u soudu.

„Požadavek na snížení kapacity velkochovu na maximální počet 210 tisíc nosnic v první hale krajský soud zamítl s tvrzením, že se Děti Země ve stavebním řízení nebránily výstavbě druhé haly a že žaloba je šikanózní. Nejvyšší soud ale rozsudek Krajského soudu v Plzni zrušil a vrátil mu věc k novému projednání.

ZUŠ v Horšovském Týně se pyšní novým sálem
ZUŠ v Horšovském Týně se pyšní novým sálem

„Nejvyšší soud uznal, že o probíhajícím stavebním řízení jsme nevěděli, a ani jsme neměli povinnost se ho účastnit, když závazek nestavět druhou halu je ve smlouvě. Soud také odmítl, že bychom šikanózně zneužili právo. Dlouhé roky, kdy docházelo k překračování maximálního počtu slepic v klecích, jsme se snažili s firmou vyjednávat. Až když postavila druhou halu a v rozporu se smlouvou tak zdvojnásobila počet chovaných nosnic, nám nezbylo nic jiného než se obrátit na soud,“ uvedl Martin Hyťha.

„Technologie chovu ve druhé hale znamená podobně špatné životní podmínky pro zvířata, jako jsou v té první. Navíc už v ní opakovaně docházelo k překračování limitu pro počet slepic v klecích. Nevidíme tak důvod ustupovat a souhlasit s rozšířením velkochovu, když jsme dříve s velkým úsilím vyjednali ve smlouvě oboustranný kompromis,“ dodal Hyťha.

„K uvedené záležitosti se nebudu vyjadřovat,“ konstatoval jednatel společnosti Česká drůbež Petr Červený.

Krajský soud v Plzni nařídil další jednání v tomto sporu na 5. prosince.