„Čekala nás taková malá a soukromá cesta do pravěku," vypráví paní učitelka Jana Kreuzová a pokračuje:
„Jaké bylo překvapení, když namísto vážených archeologů k nám přišly dvě mladé a usměvavé ženy – archeoložky: Mgr. Jana Krausová z archeologického oddělení Muzea Chodska v Domažlicích a Bc. Dana Chmelíková z Regionálního informačního centra v Dolních Břežanech. Ta se postarala o zapůjčení předmětů, přivezla dětem pracovní listy na zjištění zpětné vazby, a hlavně se postarala o úvodní přednášku – seznámení, nástin daného tématu. Zazněla první a zásadní otázka, a to, co zkoumá archeolog? Děti okamžitě volaly, že dinosaury. To nebyla správná odpověď, ale předpokládaná. Správná odpověď zněla: archeolog zkoumá historii lidí a paleontolog zvířat. Když jsme si prohlédli všechny nádoby, lebku, pazourky a šperky, spěchali jsme spustit náš VELKÝ, ale opravdu velký výzkum. Rychle jsme se oblékli a hajdy do „terénu"!

Školní zahrada se proměnila v ohraničený prostor, kde se „jako" již o první skrývku postaral bagr. Jednalo se o simulaci archeologického výzkumu na pískovišti a stručný výklad o základním archeologickém nářadí a pomůckách. Nyní nastoupil do práce tým archeologů, který dohlíží na správné postupy při výkopech. Na řadu se dostaly lopatky, špachtličky, kladívka a košťátka. Děti k práci přistupovaly zodpovědně, chopily se nářadí a „lovily" své první archeologické úlovky, které byly ukryty v písku. Práce je moc bavila a předháněly se, kdo bude mít nejvíc nalezených předmětů. Potom hádaly, o jaké předměty se jedná a k čemu sloužily.

Pak už začal pravý badatelský mumraj. Děti byly zcela ponořeny do atmosféry hlubokého pravěku. Děti i učitelky si vyzkoušely lov na divoké prase oštěpem a zároveň se dozvěděly informaci, že kdo skolí divočáka, bude obdařen jeho silou a chrabrostí. Neméně zajímavá byla střelba lukem do slaměného terče. Také namlít si z obilí mouku na chléb na zrnotěrce byl zážitek. Při tom jsme nabírali obilí z hliněné nádoby na ukládání obilí proti škůdcům, tzv. zásobnice. Na jednom ze stanovišť se děti v archeologické laboratoři věnovaly sestavování střepů z výkopu a následně slepování. Děti se seznámily se zajímavým zaměstnáním, ke kterému je zapotřebí hodně vědomostí, dovedností, trpělivosti, šikovnosti, a hlavně nadšení. Nakonec se podařilo několik nádob slepit a ty jsme si vystavili na zahradě.

Archeologický den v MŠ Poběžovice.

Po poctivě provedené práci následovala opět cesta do školky, do teplíčka. Ale odpočívat jsme ještě nemohli, kdepak! Na řadu přišla hmota tvrdnoucí na vzduchu, ze které děti modelovaly pravěk podle své fantazie. Vytvořily krásné sošky pralidí, mamutů, staré nádoby, fosilie a hlavně korálky, které si ještě nabarví a poté navléknou na stužky. Po práci následovala zasloužená odměna. V pravěku platilo přísloví: Něco za něco. A tak jsme měli připraveny obrázky, které jsme v pravěkém obchodě směnili za vybraný pravý pravěký šperk. Ten si děti odnesly za odměnu domů.

Výstupem dvou dopolední strávených v rolích archeologů budou obrázky, které budou v Muzeu Chodska vystaveny i pro veřejnost.

Chtěla bych za celou školku, děti i zaměstnance, velmi poděkovat za vyčerpávající výklad, zapůjčení vzácných předmětů Regionálnímu informačnímu centru v Dolních Břežanech, Muzeu Chodska v Domažlicích a Muzeu příhraničí ve Kdyni. Největší zásluhy ovšem mají Mgr. Jana Krausová a Bc. Dana Chmelíková, které si připravily vyčerpávající a přínosné informace."  (kreu)