Náměstí zaplnily jednotlivé třídy se svými pedagogya než žáci prvního stupně přednesli nacvičené básně zaměřené na Čechy, vlastenectví a radost ze svobodného života, ujal se úvodního slova ředitel školy Pavel Kopta. Jeho slova se nesla v podobném duchu.

„Vždyť i naše škola nese právě Masarykovo jméno,“ řekl a neopomněl zdůraznit krásu a radost z toho, že můžeme mluvit svým vlastním jazykem, a žít svobodně ve vlastní zemi. Pak zazpívaly dvě starší žákyně a na klarinet zahráli dva chlapci, kteří doprovázeli sborový zpěv písně Čechy krásné, Čechy mé. Ředitel Kopta poté vyzval všechny přítomné, aby se přidali ke zpěvu Masarykovy oblíbené písně, načež přišel signál pro dítka držící barevné kartony. Vyrazila na své značky a vytvořila obraz naší vlajky. Teprve pak zazněla česká i slovenská hymna.

Slavnostní akt zakončil starosta Jan Löffelmann s místostarostou Vladislavem Vilímcem, kteří na kdyňském náměstí položili věnce u památníků a Lípy svobody. Tomuto stromu bude za pár dní rovněž sto let, jelikož byl vysazen 5. listopadu roku 1918.