Je smutné, že někteří lidé neumí odhazovat odpadky do košů, případně si je odnést zpět domů. Ale třeba se někdy dočkáme toho, že budou naše pytle prázdné. A protože na úklid potřebujeme přece jenom nějakou tu sílu, předem jsme se opečenými vuřty, takže nám šel úklid pěkně od ruky.

Renata Reifová

Kategorie nad 30 let. Karel Zapletal, Lukáš Macht a Láďa Cibulka (zleva).
Nejtvrdším hasičem Chodské ligy je zatím Petr Ježo