Součástí programu byly i hry a soutěže. Děti se bavily i při tancování, které velmi dobře organizoval hudebník pan Justich.
Helena Klimentová