Jak bezpečně přejít silnici? Kam zavolat o pomoc? Co dělat, když nás osloví cizí člověk? K tématům, která mohou být nejen o prázdninách důležitá pro předškoláky a žáky nižších ročníků, připravili zajímavý naučný program domažličtí strážníci.

Preventistka Městské policie Domažlice Ludmila Chladová navštívila v uplynulých dnech jak mateřské školy, tak i první a druhé třídy základních škol. "Program v mateřských školách probíhal venku na zahradách, kde bylo pro děti připraveno několik úkolů. Ty byly zaměřeny především na dopravní výchovu. Jednalo se například o správné přecházení přes přechod pro chodce, vytvoření semaforu, určení nebezpečného chování v dopravě nebo skládání a poznávání dopravních značek. Děti za pomoci paních učitelek řešily i jednoduché dopravní situace," přiblížila Ludmila Chladová. Doplnila, že děti měly možnost vžít se i do role strážníků a vyzkoušet si jejich výstroj.

Pro školáky pak připravili strážníci preventivní stezku zaměřenou na různé situace a nebezpečí, se kterými se mohou setkat o prázdninách. "Žáci postupně odpovídali na sedmnáct otázek a správné odpovědi zapisovali. Otázky se týkaly chodců, cyklistů a jízdy na kole, telefonních čísel IZS, koupání v neznámé vodě i pravidel chování, když je osloví cizí osoba. Při správném zodpovězení otázek jim vyšla tajenka Bezpečné prázdniny," uvedla Ludmila Chladová. Kromě otázek na žáky čekalo i několik doprovodných úkolů. Za svoji snahu získali drobné odměny od městské policie.