Jejich lampionovému průvodu předcházela výtvarná dílna ve školce a celá akce 'zelené třídy' – třídy žabiček, dostala název Uspávání světlušek.

„Celý týden jsme se s dětmi totiž věnovali Broučkům od Jana Karafiáta, probírali jsme i světlušky a teď na závěr jsme se je rozhodli společně uložit na zimu ke spánku," vysvětlila učitelka Lenka Kůstková.

Děti si nejprve vyrobily modely světlušek, kterými ověsily strom na školní zahradě, zazpívaly jim ukolébavku a na závěr se s lampiony vydaly za doprovodu rodičů do Hánova parku.