Děti ze Základní školy v Houstouni navštívili včera v rámci výuky vlastivědy Muzeum Chodska v Domažlicích. Podle učitelky Evy Hojdové si děti musejí vše prohlédnout zblízka, učení a obrázky jim prý nestačí. Dívky nejvíce obdivovaly figuríny v chodských krojích, chlapci zase historické zbraně a modely staveb. „Mně se ale nejvíce líbily ty velké obrazy, půjdeme se ještě podívat do Galerie bratří Špilarů, tam se moc těším,“ řekl o návštěvě muzea jedenáctiletý Jan Rožnic.