Součástí rozsáhlé akce za přibližně dvacet milionů korun jsou opravy v Nádražní ulici v Horšovském Týně. Město je požadovalo po vlastníku komunikace, chtělo tak zabránit škodám na majetku, které tu často páchala voda.

Po vydatném dešti se Nádražní ulice obvykle proměnila v řeku. „Vůbec tam neodtékala voda, zůstavala na silnici, tekla lidem do sklepů i do přízemí domů. Kanály přitom měly volnou kapacitu,“ popsal dlouholeté problémy v Nádražní ulici místostarosta Horšovského Týna Václav Mothejzík. Město proto už nějakou dobu ´tlačilo´ na vlastníka komunikace – Ředitelství silnic a dálnic, aby situaci vyřešilo. „Po velkých deštích tu často museli zasahovat hasiči a pomocí čerpadel dostávat vodu z domů.

“Vyměňují se kanály, protože už ´dožily´. Také potrubí bylo zborcené a neodtékalo,“ vysvětlil náměstek ředitele ŘSD Plzeň Michal Siřínek a pokračoval: „Ani sklony na vozovce nebyly ideální, takže teď se pracuje na nápravě. Realizaci oprav pro nás provádí Stavby silnic a železnic Plzeň a jsou součástí velké akce od Semošic až po Horšovský Týn, jejíž náklady se pohybují kolem dvaceti milionů korun.“

Smluvní termín ukončení oprav, které omezují dopravu od světelné křižovatky až na konec města směrem na Draženov, je zhruba v polovině prosince.