Zhotovit ji nechalo město na základě podnětů veřejnosti. „Je mi velikou ctí a hlavně potěšením, že se zde potkáváme u příležitosti tragického a smutného výročí našich dějin, a že se zde potkáváme v takovém počtu, který svědčí o tom, že na události, které se odehrály před více než padesáti lety, nezapomínáme,“ řekl primátor města Martin Baxa.

Bronzová deska s motivem stopy tankového pásu je osazena do úrovně dlažby na náměstí Republiky z důvodu, že zde nejlépe evokuje násilný vpád vojsk pěti komunistických zemí na území Československa. Právě sem vjela těžká vojenská technika, podepisovaly se tu petice proti okupaci a mladí lidé zde na protest drželi hladovku.

Zhotovitelem díla a modelu je umělecko-modelářský ateliér Matějka, autorem návrhu je výtvarník Vladimír Líbal ve spolupráci s Odborem prezentace a marketingu Magistrátu města Plzně.