„Světový světelný systém je forma, kterou je nám poslána pomoc do této doby, jde o Božskou energii lásky, která vyživuje naše vnitřní světlo, otevírá v nás lásku a soucit a tím pomáháme nejen sobě, ale současně i něčemu dalšímu,“ vysvětlila jedna z organizátorek Lucie Doležalová.

Účastníci kotvení spojili ruce a utvořili kruh, v jehož středu byly do čtyř světových směrů umístěny křišťály a růženíny. Někteří si do středu kruhu umístili i vlastní šperky, aby se též nabily pozitivní energií.

Poté všichni přítomní několik minut tiše meditovali. Zároveň byli vyzváni, aby promluvili, pokud ve svých myšlenkách zachytí nějaký pozitivní 'andělský vzkaz'. Mnoho z návštěvníků tak učinilo, často ve verších.

„Kdo má kloubní potíže, zažije zde stav beztíže,“ byl jeden ze vzkazů, který zazněl z úst samotné Doležalové.

Po skončení meditace se všichni přítomní navzájem objali. „Je to naprosto úžasný pocit,“ reagovala bezprostředně po meditaci Doležalová. „Místo se nám určitě povedlo silně pozitivně posílit, sešla se spousta lidí, ani jsme tolik nečekali, a spousta z nich, i když na ničem takovém dřív nebyli, zachytila mnoho vzkazů, což je skvělé,“ dodala s tím, že vzhledem k jednomu ze vzkazů, který osobně dostala, by na Salku teď měli chodit lidé s kloubními potížemi. „Ale každý, kdo sem přijde, zde může čerpat pozitivní energii nebo může přijít požádat o splnění svých přání,“ zakončila.