„Nejednou jsem byla svědkem toho, že z amplionu ohlásili příjezd osobního vlaku z hlavního domažlického nádraží, který dále jede na Bělou nad Radbuzou, Tachov a Planou. Cestující se zvedají z laviček a začnou se přibližovat k perónu, protože čekají pomalu přijíždějící motorák, když v tom se velkou rychlostí prožene expres na lince Praha-Mnichov, který jezdí v podobném čase, ale zastávkou jen projíždí,“ popsala pravidelná cestující Anna Vojanová.

V jiných železničních stanicích bývá běžné, že je v automatických hlášeních staničního rozhlasu i to, které upozorňuje na průjezd rychle jedoucího vlaku.

„K popisované události mohlo dojít v případě, kdy Západní expres ve směru do Německa byl zpožděn o více než 10 minut, čímž byl opožděn i osobní vlak do Bělé nad Radbuzou, “ vysvětlila mluvčí Správy železnic Radka Pistoriusová.

Mluvčí Správy železnic pokračovala: „A výpravčí opomenul u osobního vlaku vypnout funkci automatického spuštění rozhlasu. Tím došlo k ojedinělému pochybení.“ Všichni výpravčí železniční stanice Domažlice, kteří obsluhují rozhlas na zastávce Domažlice město, byli seznámeni se zmíněným stavem, na který upozornil Domažlický deník.„Pro zvýšení bezpečnosti cestujících bylo výpravčím zároveň uloženo, aby v případě, kdy zpožděný Západní expres pojede před zastávku v čase pravidelného odjezdu osobního vlaku, v dostatečném předstihu vyhlášena rozhlasem bezpečnostní informace o průjezdu vlaku kolem nástupiště,“ doplnila mluvčí Pistoriusová.