„Půjde o oživenou stálou expozici tematicky zaměřenou na Den Země. V rámci prohlídky bude pro návštěvníky připravená dílna, kde si budou moci z recyklovatelných materiálů vyrobit předměty pro domácnost,“ popsala za organizátory Marie Kobesová. Zájemci mohou akci navštívit od 9 do 17 hodin. Vstupné činí 50 Kč, snížené 25 Kč.