Na každém ostrově je čekal jiný učitel, jiná pracovní náplň a jiné úkoly. I když odlišné a z rozdílných oborů, měly úkoly na ostrovech něco společného – týkaly se vody. Děti počítaly, měřily, vážily, malovaly, skládaly básně, zkoumaly přírodní zákony, hledaly odpovědi, procvičovaly paměť a zpívaly. A to všechno o vodě, pro vodu a s vodou.

Posádky za své snažení získávaly body a projekt byl ukončen společným shromážděním a vyhlášením výsledků. Kromě sladkých odměn si snad žáci odnesli i vědomí, že setkání s vodou mohou být nejen na „ostrovech“ ve škole, ale i ve skutečném životě pokaždé jiná – příjemná, nebezpečná i potřebná.

Světlana Göttingerová