„Chceme znát harmonogram prací, trasy, po kterých budou auta odvážet suť a důraz klademe i na respektování inženýrských sítí v těsné blízkosti areálu," popsal stanovisko radnice starosta Miroslav Mach.

Konkrétní informace prozatím neposkytla samotná společnost Lidl provozující řetězec diskontních prodejen.

„Projekt výstavby naší prodejny v Domažlicích je nyní ve fázi příprav. V současné době je předčasné se vyjadřovat k finálnímu konceptu a dalším termínům," uvedla mluvčí firmy Lucie Borovičková.

Pokud chce kdokoliv na svém pozemku demolovat stavby, musí tento záměr oznámit stavebnímu úřadu.

„Společnost Lidl zatím žádnou žádost na domažlický stavební úřad nepodala," konstatovala jeho vedoucí Ivana Sladká. Územní plán města Domažlice s využitím areálu pro výstavbu prodejny nepočítá. Podle něj tam mohou vyrůst jen zařízení pro školství, zdravotnictví, sociální péči, kulturu nebo veřejnou administrativu.

„Konkurence je zdravá, další obchod bych i uvítala, ale nevím, zda by tady přímo v centru nezatížil ještě více dopravu. Už teď se o kus dál špatně vyjíždí z parkoviště u Kauflandu," připomněla Jana Veselá z Domažlic.

Nemocnice sloužila na původním  místě svému účelu do prosince 2005. Tehdejší vlastník nemovitostí – Plzeňský kraj podepsal se soukromou firmou smlouvu o prodeji v červnu 2006. „Nebyly v ní stanoveny podmínky, nač může být v budoucnu areál využit," doplnila mluvčí krajského úřadu Petra Jarošová.
Od firmy následně areál koupila společnost Lidl. Na českém trhu působí od roku 2003, zatím má 226 prodejen.