Téměř zapomenuté pamětní desky z roku 1948 nečekaně objevili v základech domu na soukromém pozemku v Holýšově.

„Na existenci pamětních desek mě upozornila holýšovská rodačka Anežka Bozděchová. Vzpomínala na pamětní desky, které byly zasazeny v parčíku u pomníku obětem druhé světové války v Holýšově. Dle jejích vzpomínek zde byly po ukončení války zasazeny lípy, u kterých byly do země vsazeny kamenné desky,“ popisuje holýšovský badatel a vedoucí turistického oddílu TOM 1202 Jan Valeš. „Jedna lípa byla dle jejích vzpomínek věnována prezidentu T.G. Masarykovi a druhá Eduardu Benešovi,“ vysvětluje.

Po událostech na jaře roku 1948 a následné změně politického klimatu měly být dle slov pamětnice desky vyjmuty a ukryty na bezpečné místo. Tím mohl být i přes ulici ležící dům. Valeš upozornil současného majitele domu Stanislava Giňu na možnost, že by se u něho na pozemku mohly desky nacházet.

„Velkým překvapením proto bylo, když mě informoval starosta města Antonín Pazour o nálezu desek při výkopových pracích na parcele Davida Güttera,“ vzpomíná.

Členové občanského sdružení Skala Marne pak zajistili převoz desek na bezpečné místo. Díky vstřícnému jednání majitele pozemku byly desky zachráněny a neskončily tam, kde v roce 1948, tedy v základech nové stavby.

„Je zajímavé, že se na jedné z nalezených desek nachází nápis Lípa prezidenta budovatele PhDr E. Beneše a na druhé Lípa sjednoceného československého národa, obě s datací rok 1948,“ popisuje Valeš. „Je tedy možné, že bývalé základy skrývají ještě jedno malé překvapení a to paní Bozděchovou zmiňovanou desku věnovanou prezidentu osvoboditeli T. G. Masarykovi,“ domnívá se Valeš.

Obě desky byly při výkopových pracích mírně poškozeny a před dalším použitím by měly být zrestaurovány. Veřejnosti by se mohly poprvé ukázat na svých původních místech v květnu roku 2010.

V současné době vyhledává Jan Valeš v oficiálních archivních pramenech písemné zmínky o existenci desek a událostech týkajících se jejich osazení a odhalení.

„Pátrám také po vzpomínkách dalších pamětníků na tuto slavnostní událost z roku 1948,“ zakončil badatel.