„Pracovníci stavby před příjezdem jednotky provizorně stlačili trubku přípojky, přesto plyn stále unikal. Hasiči provedli měření koncentrace plynu a označili nebezpečnou oblast výstražnou páskou. Po příjezdu techniků RWE se zjistilo, že plyn uniká v zemi plastovou chráničkou,“ shrnula mluvčí hasičů Pavla Jakoubková a pokračovala: „Bylo nutné část silnice vybagrovat. Jednotka byla po celou dobu na místě v pohotovosti a asistovala technikům.“