Na Fakultě právnické v Plzni v pondělí volil akademický senát nového děkana. Kandidáti byli dva, Jiří Pospíšil a Karol Hrádela.

První problém nastal hned při sestavování volební komise. Akademický senát se totiž nedokázal na její podobě shodnout. Podle slov předsedy senátu Daniela Teleckého se jedná o "pimprlikové divadlo" a sám na funkci člena komise rezignoval. Komise byla nakonec zvolena ve složení Matejka, Najman, Knot.

Po ustanovení komise začíná svůj projev před senátem Karol Hrádela. Projev by neměl trvat déle než 20 minut.

Hrádela zdůraznil potřebu transparentnosti v přijímacím řízení, testy SCIO ale nepovažuje za nejlepší řešení. Postavil se za otevřenost a přístup k informacím, které chce, pokud bude zvolen, poskytovat. Nechce ale publikovat neprověřená obvinění. Ihned je podle něj třeba reagovat na požadavky akreditační komise. "Škola bez akreditací nemá šanci," uvedl.

"Je třeba zvážit, jaká bude koncepce nejen fakulty, ale i kateder. Musíme určit, zda se bude odlišovat a jak, protože pokud nebudou mít studenti důvod jít sem, bude to s fakultou špatné," dodal Hrádela.

Jiří Pospíšil ve své řeči shrnul pětitýdenní práci na fakultě, kdy se svým týmem vypracoval manuál kreditního systému, který zde byl s okamžitou platností zaveden.

"Byla snaha poškozovat školu z různých zdrojů, i na školském trhu existuje konkurence," říká Pospíšil.

Také Pospíšil je pro transparentní přijímací řízení. "Už nyní byly schváleny testy SCIO, které jsou z hlediska kontroly nejpřijatelnější. Časem lze připojit i znalosti cizího jazyka atd.," míní Pospíšil.

Vedoucí katedry obchodního práva Karel Eliáš ve svém projevu k volbě děkana uvedl, že by mělo jít o schopného, energického člověka, který dokáže ustát politický i mediální tlak.

Studentka 5. ročníku ještě mírně pozdržela volbu děkana otázkou, že ona podala návrh na kandidáta Karola Hrádelu k rukám předsedy senátu zatímco ostatní návrhy ve prospěch Jiřího Pospíšila byly doručeny prostřednictvím sekretářky. Dostalo se jí odpovědi, že obě varianty byly možné a správné.

Kolem 17:15 se přistoupilo k samotné volbě, kdy senátoři zakroužkovali svého kandidáta na volebním lístku a poté jej vhodili do hlasovací urny.