Bude mezi nimi i kráva odchovaná v Meclovské zemědělské a. s., dcera šampionky Fanatičky, která získala v roce 2005 na šampionátu v Přerově titul absolutní šampionky a tentýž rok skončila na 4. místě v celosvětové soutěži časopisu Holstein International.

Zajímalo nás, jak vidí šance českých krav horšovskotýnský Václav Šaloun z Inseminy, který byl jedním z organizátorů Mrákovského holštýnského šampionátu, odkud postupovaly nejhezčí holštýnky do Cremony.

„To si netroufám odhadnout. Vycházím z toho, že mezinárodní úroveň je něco jiného. Zatímco u nás bereme krávy takzvaně ze stájí, jinde ve světě se zvířata na výstavy připravují jinak. Mají například zvlášť ustájeno 30 krav, ze kterých jde na výstavu desítka nejlepších. Tyto krávy jsou krmeny speciálním krmením, je to o jiných penězích. Upřímně řečeno, my na to nemáme, abychom krávy takto extra připravovali,“ myslí si Šaloun a dodává, že u našich krav se dbá na užitkovost, tedy kolik kráva dá mléka, což v řadě podobných soutěží nemá vliv, neboť se bere v potaz hlavně exteriér zvířete.

Na druhé straně však úplným skeptikem není.

„Červenou redku, vítězku Mrákovského holštýnského šampionátu Fanatičku 3 bude posuzovat anglický bonitér, vlastně nejlepší evropský bonitér, který vyhlásil v roce 2005 její matku šampionkou národní výstavy v Přerově. Vzbuzuje to ve mně optimismus, neboť vím, že se nedívá, jestli je kráva malá nebo velká – Fanatička 3 je totiž spíše menší, ale tento bonitér hledí i na to, zda kráva bude funkční,“ zakončil Šaloun.

O tom, jak Fanatička 3 v Cremoně v sobotu 30. října uspěje, budeme informovat.