Ochrana osobních údajů dostává pořádně „na frak“ v souvislosti s pozemkovými úpravami. Rodná čísla vlastníků pozemků jsou v řízení volně dostupná ostatním majitelům pozemků, neboť dostávají kompletní seznamy z celého katastru.

„Nenechává mě to v klidu od doby, co mi pozemkový úřad zaslal v rámci komplexní pozemkové úpravy několik stránek seznamů lidí včetně jejich rodných čísel a adres. Obávám se, že se mezi nimi může najít někdo, kdo by těchto údajů mohl zneužít,“ uvedla pro Deník Danuše Váchalová.

Ochranu soukromí a osobních údajů považuje řada státních i nestátních institucí za prvořadou povinnost. Rodné číslo je identifikační údaj, který o vás řekne, zda jste žena či muž, prozradí věk i datum narození.

Výpisy rozčilují na Domažlicku i lidi, kteří na nich nejsou.

Byl bych pěkně naštvaný a snažil bych se dopátrat, kdo je odpovědný za únik tak citlivých informací. Ať mi pozemkový úřad zašle můj výpis, ale ne majitelů sousedních pozemků. Jejich údaje mne nezajímají a nevím, proč by měl kdokoli v této souvislosti znát moje,“ uvedl Deníkem oslovený Robert Balcar ze Kdyně.

„Pozemkovými úpravami se vytvářejí podmínky k racionálnímu hospodaření s půdou, k ochraně a zúrodnění půdního fondu, ke zvelebení krajiny, ke zvýšení její ekologické stability, k naplňování územně plánovacích záměrů v rozvoji urbanizace širokého území při zodpovědném přístupu ke krajině, k rozvoji infrastruktury venkova a k podpoře významných státních i soukromých investic, zejména v rozvoji dopravní sítě a rozsáhlé investiční výstavby,“ zní odborná definice.

Jen na seznamu, který byl v katastru Staňkov–ves pod číslem jednacím 1173/2007/7120 PÚ rozesílán majitelům pozemků, jsou dána všanc jména, rodná čísla a adresy 344 lidí z řady míst Česka.

Popsaná forma oslovování majitelů pozemků je ale podle informací z Pozemkového úřadu v Domažlicích v pořádku.

Obrátili jsme se telefonicky na ředitele Pozemkového úřadu v Domažlicích Václava Pergla s otázkou, zda je diskutovaný postup při provádění pozemkových úprav v pořádku.

„Je to v absolutním pořádku. Vše probíhá podle Zákona číslo 139 z roku 2002, který vymezuje, jak se identifikují jednotliví vlastníci pozemků. Rodná čísla jsou v případě shody jmen a adres vlastníků – například otce a syna – jediným vodítkem. Součástí rozhodnutí o pozemkových úpravách je rozdělovník. Stejné je to, pokud by vás zajímala parcela a zašli jste si vše zjistit na katastr nemovitostí. I tam je uveden vlastník a jako jeho indentifikace rodné číslo,“ uvedl ředitel Pergl s tím, že při pozemkových úpravách existuje analogie vedení majetku jako v katastru nemovitostí. „Jinak by byl majetek zaměnitelný,“ dodává Pergl.

Setkal se ve své praxi někdy s tím, že by na základě seznamů dodávaných občanům kvůli pozemkovým úpravám došlo ke zneužití rodných čísel?

„Nikdy jsem se nesetkal se zneužitím rodného čísla v souvislosti s pozemkovými úpravami,“ odpověděl našemu Deníku ředitel Pozemkového úřadu v Domažlicích.

Zmíněné nakládání se stovkami rodných čísel občanů nás nenechalo klidnými, a proto jsme oslovili Úřad na ochranu osobních údajů.

„Ve správním řízení postačí datum narození občana. Zákon číslo 139/2002 Sbírky umožňuje v souvislosti s pozemkovými úpravami uvedení rodného čísla. I když je to ze zákona, může to na majitele pozemků působit odstrašujícím dojmem zvláště v době, kdy se upozorňuje na to, že občané by si měli osobní údaje a rodná čísla chránit,“ dozvěděli jsme se.

Náš podnět k přezkoumání adekvátnosti takovéto hromadné prezentace a šíření rodných čísel občanů prý nezapadne a Úřad pro ochranu osobních údajů se jím bude zabývat.