Pořadatele sice mrzelo, že se všech 51 pozvaných žen a mužů nemohlo dostavit.

Oblastní spolek Českého červeného kříže v Domažlicích odměnil nejen ty, kteří dosáhnou na některé z tradičních ocenění, ale i dárce, kteří mají na svém kontě počet odběrů, za které se nedávají medaile ani kříže (viz tabulka).

Na závěr dostali dárci občerstvení, které připravili žáci SOU Domažlice.

Dárci pozvaní do obřadní síně

Stříbrná medaile Prof. Dr. Janského (20 odběrů): Josef Baxa – Č. Kubice, Bohumil Černý – Kdyně, Roman Černý – DO, David Janda – Starec, Antonín Končaba – Kdyně, Jana Kubrová – Chrastavice, Martina Kugelová – Milavče, Josef Kuželka – Trhanov, Radoslav Maršálek – Nová Huť, Karel Mazanec – Kdyně, Marie Mičulková – Kdyně, Václav Podsklan – Stráž, Jitka Romová – Chrastavice, Zdeněk Řezníček – Poběžovice, Václav Vondrovic – DO

Zlatá medaile Prof. Dr. Janského (40): Bohumil Bečvář – Tlumačov (in memoriam), Václav Cvachouček , Martin Hříba, Miroslav Krůta, Milan Mašl, Jan Mencl – všichni DO, Josef Nejdl – Kdyně, Tomáš Schmidt – Koloveč, Jan Ticháček – Chrastavice, Václav Ticháček – Nevolice, Václav Uldrich – Kdyně, Jan Vavřík – Tlumačov, Barbora Stieberová – Chodov, Marie Voráčková – Srbice

Zlatý kříž ČČK 3.třídy (80) odběrů: Jiří Kalista – Draženov, Jitka Kůtová – Kdyně, Bohumil Pittner – Klenčí, Josef Příbek – Luženice, Josef Šebesta – Koloveč, Eva Vaněčková – DO

Z oceňování dárců krve v Domažlicích.


Další dárci, kteří byli pozváni pro malou odměnu:

50 odběrů: Eva Dékányová – DO, Zdeněk Kubec – Kout n. Š., Iva Zemanová – DO
60 odběrů: Josef Mastný – Úboč, Libor Paroubek – DO, Milan Svoboda – Nový Klíčov, Věra Trněná – DO
70 odběrů: Stanislav Husník – Kout n. Š., Jan Mauks – DO, Vlastimil Šobr – Kdyně
90 odběrů: Marie Lehmannová – DO, Jitka Kůtová – Kdyně
100 odběrů: Petr Blahník – DO, Josef Cvačka – Nevolice, Zdeněk Plachý – Draženov
110 odběrů: Miluše Marcelová – Chodská Lhota