Zahájení slavnostního ceremoniálu se neslo v poněkud smutnějším duchu – starosta města Miroslav Mach vyjádřil lítost nad tím, že poblahopřát a předat medaile přítomným dárcům tentokrát již bohužel nemůže nedávno zesnulý místopředseda Oblastního spolku Českého červeného kříže Domažlice Jiří Skočdopole. Jeho památku všichni přítomní uctili minutou ticha.

Na adresu přítomných dárců krve i těch, kteří se na domažlickou radnici nedostavili, padlo mnoho slov uznání a díků.

„Považujeme za samozřejmé, že krev pro nás v případě potřeby bude k dispozici. Ale už nepovažujeme za samozřejmé to, abychom se zařadili mezi vás, dárce," poznamenala předsedkyně Sboru pro občanské záležitosti Libuše Matějková.

Kromě medailí od Českého červeného kříže převzali ocenění dárci také dárky od vedení města a zástupců zdravotní pojišťovny.

Pro dárce krve bylo připraveno 23 bronzových Medailí prof. MUDr. Jana Janského za deset odběrů krve, dále 8 stříbrných medailí za dvacet odběrů a 6 zlatých medailí za čtyřicet odběrů.

Čtyři z pěti dárců se také dostavili, aby převzali Zlatý kříž 3. třídy, udělovaný za osmdesát odběrů.
Město Domažlice poté ocenilo i další spoluobčany, kteří mají 'na kontě' 50, 60, 70 a 90 odběrů. Podle pravidla 'to nejlepší nakonec' byla jako poslední oceněna učitelka Zdeňka Hrádková za kulatých 100 dobrovolných odběrů krve.

„Krev jsem začala darovat už hrozně dávno, někdy na vysoké škole," vzpomenula Hrádková. „A pokračuji v tom až doteď, protože jsem si slíbila, že dokud budu moci, budu pomáhat alespoň tímto způsobem. U nás v rodině nastala situace, kdy jsme sami tu krev potřebovali, a já to nyní takhle oplácím," dodala.