Výtěžek z dobročinné kampaně Daránek od roku 2021 pomáhá různým způsobem právě dětem z nejchudších poměrů. Tentokrát bude Daránek pomáhat v Domažlicích, a není to poprvé.

Daránek už několikrát přinesl radost dětským klientům Domova pro matky s dětmi v tísni Domažlice, provozovaného Diecézní charitou Plzeň. V jeho zahradě přibyla houpačka a minulý rok ještě celá herní sestava s klouzačkou, houpačkami a prolézačkou. Děti z azylového domu tak mohou trávit volný čas zas o něco radostněji. V Domově mohli vyměnit také stará prostěradla a matrace. „Děti do Domova pro matky s dětmi v tísni Domažlice přicházejí se svými matkami z problematického a většinou velmi neutěšeného prostředí. V Domově jsou děti spokojené, mají tu klid, čisto, teplo, hračky, kamarády a také krásnou zahradu, kterou od jara do podzimu maximálně využívají. Děti milují prolézačky, a tak když nám Daránek daroval herní sestavu s několika houpačkami, skluzavkou, lezeckou stěnou a provazovým žebříkem, byly nadšené a okamžitě ji začaly využívat,“ řekla sociální pracovnice Bohumila Herianová.

Pomáhalo se ale i jinde. V Domově sv. Zdislavy pro matky s dětmi v tísni Městské charity Plzeň zase díky Daránkovi nakoupili školní pomůcky pro děti, jejichž rodiče si tyto výdaje nemohli dovolit. Do provozu přibyla také nová pračka a prádelní koše, do kuchyněk nové vařiče. Ke sdíleným počítačům, na nichž ubytované maminky vyhledávají pracovní nabídky, obstaral Daránek nové kancelářské židle. Oblastní charita Klatovy zas využila výtěžek sbírky k dofinancování velké opravy bortící se fasády svého Domova sv. Zdislavy pro matky s dětmi v tísni, a tak se zdejší děti s maminkami konečně dočkají důstojného vzhledu svého dočasného obydlí.

Pro letošní ročník si charity v každé diecézi volí jeden hlavní záměr, na který se pomoc zaměří. V plzeňské diecézi půjde tentokrát výtěžek na přístavbu Domova pro matky s dětmi v tísni Domažlice. Vznikne tam konzultační místnost, která poskytne mamince a sociální pracovnici klidný, bezpečný prostor pro hledání řešení často velmi těžké životní situace. Přístavba také zajistí skladovací místnost pro potravinovou pomoc, kterou zde maminky s dětmi čerpají. Pokud by však výtěžek převýšil očekávání, připraveny jsou další možnosti využití v zařízeních pro dětské klienty, včetně přímé pomoci. „Moc děkuji za otevřená srdce lidí, kteří ví, že Charita pomáhá lidem na cestě života a povzbuzuje je, aby mohli najít své řešení. Služba pro rodiny, a mámu nebo tátu s dětmi v péči, má hluboký smysl a je velkou nadějí. To, co vložíme do života dítěte, je zdroj hodnot a vztahů pro další život. Pokud nám v tomto pomůžete i díky Daránkovi, máte moji vděčnost a velký dík,“ řekl ředitel Diecézní charity Plzeň Jiří Lodr

Přispět Daránkovi na pomoc v Diecézi plzeňské můžete takto:

Číslo sbírkového účtu Charity Česká republika: 44665522/0800

Variabilní symbol pro Diecézi plzeňskou: 91193

Využít můžete i platební bránu na Daránkově webu www.daranek.cz a při té příležitosti si zde přečíst mnoho příběhů pomoci. Sbírka končí 30. června.