V souvislosti s nedávným uzavřením kdyňské pobočky Finančního úřadu v Domažlicích jsou nasnadě obavy, zda lidem, kteří budou samostatně podávat přiznání k dani z příjmů, nehrozí dlouhé čekání.

„V žádném případě fronty neočekáváme, protože stejně řada kdyňských poplatníků podávala přiznání v Domažlicích. Jako v minulosti připravujeme úpravu úředních hodin pro období před uplynutím termínu k podání přiznání k dani z příjmů. Na našem finančním úřadě sice nemáme zkušenost známou především z velkých měst, tedy že by v poslední dny lhůty byly na úřadu dlouhé fronty,“ říká ředitel FÚ v Domažlicích Jaroslav Pavlica.

Přesto úřad rozšíří úřední hodiny

„V době od 22. do 31.března mohou lidé přijít s daňovým přiznáním každý pracovní den, a to v době od 8 do 18 hodin. Navíc ještě bude v sobotu 27. března od osmi do dvanácti hodin otevřena podatelna,“ vypočítává ředitel Pavlica s tím, že v uvedeném období bude mít ve všední dny rozšířené hodiny i pokladna finančního úřadu, a to od 13 do 15.30 hodin.

A na koho se mohou lidé na úřadě obracet?

„Poplatníci budou mít možnost podat své přiznání k dani z příjmů jak v podatelně úřadu, tak u svého, místně příslušného pracovníka správce daně. Samozřejmě ale platí, že s blížícím se termínem k podání přiznání přichází na úřad více poplatníků. Kdo chce tedy být v klidu a rychle ´odbaven´, případně si není jistý, zda má vše vyplněno správně, tak by neměl s přiznáním otálet a měl by přijít co nejdříve,“ uvádí ředitel.

Stále platí, že nejrychlejší a nejsnazší je podat přiznání elektronicky, a to se zaručeným elektronickým podpisem pomocí aplikace EPO.

„Výhodné je využít datovou schránku, kdy již není potřeba mít zaručený elektronický podpis,“ upozorňuje Pavlica.

Termín 31. března není posledním dnem pro přiznání k dani z příjmu pro všechny poplatníky. Nevztahuje se na ty, za které podává přiznání daňový poradce, a ty, kteří mají ze zákona povinnost ověřit účetní uzávěrku auditorem.