Necelých třináct kilometrů dlouhá cyklostezka od Ovčího vrchu přes Babylon do Havlovic byla včera oficiálně předána do užívání veřejnosti. Tato trasa je spojkou mezi systémem tras pro cyklisty v Česku s těmi na bavorské straně.

Stala se součástí mezinárodní cyklotrasy Praha – Regensburg. Čeští cyklisté díky ní pohodlně dojedou těsně za hranice k tamnímu turistickému magnetu – Dračímu jezeru u Furthu im Wald.

„Společný projekt propojuje obě naše oblasti semknuté společnou historií,“ připomněl na včerejším slavnostním otevření domažlický starosta Miroslav Mach.

„Ať nová stezka slouží Čechům, Němcům i příslušníkům jiných národů,“ vyřkl přání starosta Furthu im Wald Johannes Müller.

Náklady na projekt dosáhly 39,4 milionu korun. Pětaosmdesát procent rozpočtu uhradila Evropská unie, pět procent přidal státní rozpočet ČR a desetinu částky pokryl příspěvek Svazku Domažlicko, v kterém jsou sdruženy zúčastněné obce.

„Nová stezka je historickým mezníkem pro cyklistiku na Domažlicku,“ domnívá se předseda svazku Libor Picka.

Samotná výstavba třináctikilometrového úseku od Ovčího vrchu (na česko – bavorské hranici nad Folmavou) přes Babylon do Havlovic byla zahájena loni 7. června. Stavbaři své práce dodělali koncem listopadu.

Součástí projektu ´Rozvoj turistické infrastruktury v oblasti Dračího jezera I.´ bylo i vybudování Čertovy naučné stezky v okolí Babylonu.

Měla by být dalším lákadlem pro turisty, kteří do tohoto místa míří. Je jich však stále méně. V dobách největší slávy Babylonu ho ročně navštívilo 60 tisíc lidí, v posledních letech se počet rekreantů pohybuje okolo pěti tisíc.

„Na každé z 21 zastávek jedenáctikilometrové stezky je umístěn panel s podrobnými informacemi o konkrétním místě,“ popsal babylonský starosta Miroslav Pazdera. Turisté se tak dozví zajímavosti vlastivědné, přírodopisné i historické.