Donedávna museli cyklisté jedoucí od Domažlic do Babylonu absolvovat nebezpečný úsek po silnici I/26. To pokud se chtěli dostat na Hadrovec a využít dále tzv. Šoulákovu stezku, která jim umožnila přejet přes Ovčí vrch až k našim sousedům. Na trase přibyl důležitý spojovací článek – akvadukt nad železnicí vedoucí z Domažlic do Furthu im Wald.

Proto akvadukt na cyklotrase č. 3 hostil v sobotu slavnostní akt, při němž byla tato spojnice cyklistických stezek symbolicky předána do užívání veřejnosti.

„Dnes je poměrně významný den pro cyklistiku v našem okrese, kdy už z Domažlic budete schopni dojet na Babylon, aniž byste potkali auto. Když jsme před lety otevírali kousek cyklotrasy mezi Domažlicemi a Havlovicemi, říkali jsme si, jak to bude prima, až bez problémů dojedeme na státní hranici. Loni jsme se setkali při otevírání stezek u Dračího jezera na bavorské straně a myslím si, že cyklistická doprava má u nás určitě své opodstatnění," vyzdvihl přínos předseda Svazku obcí Domažlicko Libor Picka.

„Dovoluji si vás přivítat na vymodlené stavbě. Pět let usilovné práce od zrodu záměru přes debaty s vedením drah až po tuto chvíli znamenají, že tu můžeme opět chodit a jezdit, přičemž voda tudy tekoucí má svůj význam pro další využití – rybníky či turbíny. Asfalt, na němž stojíte, je placen z unie, most je dar města Domažlic, neboť při žádání o dotaci jsme nebyli vybráni," prohlásil starosta Miroslav Mach.

Zmínil, že akvadukt museli oproti jeho předchůdci zvednout o dalších 64 cm nad kolejiště. „Ani projektanti nevěřili, že tam voda poteče, byl jsem jediný. Předáváme akvadukt turistům i cyklistům do užívání a přál bych si, aby z něj měli všichni radost, jako jsem měl já, a vlaky, co pod ním projíždí, budou na zvednutí ruky lidí shora troubit, jako tomu bývalo zvykem," doplnil mj.

Dílo ocenil i mezi cyklisty jakoby schovaný zástupce Ministerstva pro místní rozvoj ČR Tomáš Fiala.

„Dřevěná novostavba je jedinou svého druhu v ČR. Nikde jinde totiž neteče voda nad železniční tratí. Nikde jinde nemůžete podél proudící vody v dřevěném akvaduktu projíždět na kole," uvedla Radka Žáková (plzenskonako­le.cz) .

Z Hadrovce vyjel had cyklistů do Luženiček, kde se setkal dalším, který přijel po cyklostezce od Klenčí. V kulturním domě čekaly na cyklisty dárky v podobě map, dále také hudba i občerstvení.