Stezka na začátku Vránova od řeky stoupá nahoru. „Stezka jde až na místní komunikaci,“ řekl na úvod starosta města Alexandr Horák. V místě už se nachází rodinné domky a projíždějí tudy automobily. „Prodloužení stávající cyklostezky by mělo být kolem řeky až k mostu,“ pokračoval dále starosta s tím, že prodloužení a dokončení cyklostezky do Vránova bude v délce kolem půl kilometru. S finanční stránkou městu pomůžou i dotace z Plzeňského kraje, a to v rámci programu Podpora výstavby cyklostezek, cyklotras a specializované doprovodné cyklistické infrastruktury v Plzeňském kraji na rok 2019. „Povedlo se získat dotaci ve výši 1 636 561 korun,“ dodal starosta Horák. Smlouvu o poskytnutí dotace schválilo a přijalo zastupitelstvo města a zahrnulo částku do rozpočtu města. Pro shrnutí a připomenutí, byly už na začátku května roku 2018 otevřené stezky ve dvou úsecích, a to mezi Staňkovem a Krchleby o délce 1542 metrů a mezi Staňkovem a Ohučovem v délce1047 metrů. Náklady na výstavbu se pohybovaly kolem 6,8 milionu korun, přičemž s financováním pomohly z 85% Evropské fondy. Zbudováním a otevřením těchto dvou úseků se tak podařilo dokončit propojení obcí Krchleby, Ohučov a Vránov se Staňkovem. Do budoucna by se cyklisté i chodci mohli dočkat ještě další stezky, jelikož je ve hře i myšlenka možného propojení mezi Vránovem a obcí Křenovy.