„Hasiči vyrazili na místo po telefonu pracovníka sběrného dvoru na linku 112 , který oznámil, že v kontejneru na odpad zpozoroval balíček s obalem na němž byl mezinárodní výstražný symbol označující radioaktivní materiál. Hasiči museli zajistit místo zásahu, vyhledat zářiče, vytýčit zóny a zajistit dekontaminaci osob a při tom všem museli dbát na dodržování všech zásad bezpečnosti a ochrany zdraví při práci,“ uvedla mluvčí hasičů Pavla Jakoubková.

Domažličtí skauti a skautky se zúčastnili mezinárodního kempu
Domažličtí skauti a skautky se zúčastnili mezinárodního kempu