Během letních měsíců budou muset řidiči počítat s komplikacemi na silnici mezi Domažlicemi a Horšovským Týnem. Jde o velmi frekventovanou komunikaci. Práce na její opravě by měly začít na konci května a uzavírky budou kompletní.

„Koncem května by měla být zahájena celoplošná oprava silnice II/193 v úseku od konce Horšovského Týna po začátek města Domažlice. Silnice bude vždy úplně uzavřena, a to ve čtyřech úsecích,“ uvedla vedoucí přípravy a realizace staveb Správy a údržby silnic Plzeňského kraje Monika Klimentová.

Oprava bude začínat úsekem od Domažlic po křižovatku na Třebnice. Následovat bude úsek Třebnice  - Jeníkovice. Pokračovat se bude úsekem Jeníkovice – křižovatka na Blížejov a úsek od Horšovského Týna po křižovatku na Blížejov bude řešen jako poslední, aby byla zajištěna obslužnost obce Blížejov.

Kocour Hubert ze Kdyně.
Kocour Hubert ze Kdyně láme rekordy. Díky velikosti je nazýván něžným obrem

„V rámci opravy dojde k odfrézování cca 10 cm, budou provedeny lokální výspravy poškozených míst, recyklace podkladních vrstev, opravy stávajících propustků a následně dosypání nezpevněných krajnic, obnova vodorovného dopravního značení a doplnění směrových sloupků,“ sdělila Klimentová s tím, že celková doba opravy by měla trvat čtyři měsíce.