Prostřednictvím výstavy a dalších aktivit se před prázdninami v západočeské metropoli představily inovativní projekty ze Švýcarska. Ty dokládají pokrok ve vývoji, výzkumu a výrobě inspirovaný zelenou transformací. Jedním z cílů těchto projektů bylo propojení švýcarských a českých studentů či firem.

Pietní akt k výročí Karla Klostermanna v Kašperských Horách.
V Kašperských Horách si připomněli dvě výročí spisovatele Karla Klostermanna

Stejná motivace provázela i hackathon, kterého se zúčastnilo 37 studentek a studentů z celého Plzeňského kraje. Během 24 hodin mělo devět soutěžních týmů přijít jak s nápadem, tak i praktickým řešením ve dvou oblastech – dobročinné či osvětové a zaměřené na marketing v cestovním ruchu. Obě oblasti byly propojené s konkrétními švýcarskými destinacemi nebo společnostmi. Celá akce proběhla v režii plzeňské organizace SIT Port.

Ocenění nakonec získaly tři týmy, kdy 1. a 3. místo obsadily kolektivy, jež si nejlépe poradily se zadáním partnerské organizace Switzerland Tourism – návrhem aplikace a webu pro známé a i Čechy velmi oblíbené Rhétské dráhy, jejíž část je zapsána na seznam UNESCO. Druhé místo obsadil tým s kampaní zaměřenou na dlouhodobý program dobročinných akcí pro dalšího z partnerů, společnost Nestlé.

Koupaliště v Horšovském Týně.
Na Domažlicku je největším lákadlem nové koupaliště v Horšovském Týně

„Vysoce si ceníme kreativity a často odborných znalostí a schopností studentek a studentů gymnázií a středních škol z Plzeňského kraje. Výsledky byly na profesionální úrovni a o konečném pořadí rozhodovaly jednotky bodů a třeba i schopnost návrhy obhájit před odbornou porotou. Celý průběh a pozitivní ohlas u samotných účastníků i jejich pedagogů nás přiměl k přemýšlení o pokračování spolupráce v rámci hackathonu / ideathonu i v příštím roce,“ shrnuje akci Soňa Kritzlerová z velvyslanectví Švýcarské konfederace v České republice, které bylo spolupořadatelem akce. Vítězové získali vedle hodnotných cen také cenné zkušenosti z týmové práce a setkání s profesionály, a to na mezinárodní úrovni.

Dvoudenní hackathon, který byl spojený s přenocováním a doprovodným programem, rozvinul hned několik témat putovního výstavního projektu Mohou technologie zachránit svět?. Ten byl do konce června k vidění v prostorách TechTower v plzeňské Koterovské ulici. Nabídl dvě desítky úspěšných realizací a nápadů ze Švýcarska, jež pronikají do celého světa a které vycházejí z osvědčeného propojení vědy a výzkumu s výrobou. Návštěvníci se mohli inspirovat skvělými, a hlavně funkčními a prospěšnými nápady z oblastí jako špičkové strojírenství a elektrotechnika, progresivní IT, využití obnovitelných zdrojů energie, ale rovněž doprava, zemědělství nebo stavebnictví.