Právo a právní vědu na Právnické fakultě Západočeské univerzity v Plzni studuje 24letý Jan Halík z Domažlic. Jeho studium je však řadu měsíců poznamenáno nepříjemnou příchutí polemik na téma: Zrušit či nezrušit?

Jak daleko jste se studiem?

Nyní jsem ve třetím semestru, takže v polovině druhého ročníku. Studuji pětiletý magisterský obor, zbývá mi tedy dokončit druhý ročník plus další tři.

Co říkáte na situaci, kdy hrozí škole odebrání akreditace? Zkomplikovalo vám to život?

Prozatím má sice škola akreditaci do října, ale já pevně věřím, že to nebude jen do uvedeného měsíce. Předpokládám, že ministr vydá verdikt v souladu s fakty, která fakulta dodala, a akreditace bude standardním způsobem prodloužena o několik let, alespoň o čtyři roky.

Jste tedy optimista, který počítá s tím, že dostuduje v Plzni?

Snažím se být!

Necháváte si nějaká zadní vrátka, třeba s ohledem na to, pokud by se nepodařilo fakultě akreditaci získat i pro budoucnost? Zajímal jste se o studium na jiné právnické fakultě?

Zadní vrátka si nenechávám. Už jen proto, že by to pro mne bylo nevýhodné. Kdybych chtěl například přejít na právnickou fakultu do Prahy, sice by mi mohly být prominuty přijímací zkoušky, nicméně bych byl automaticky zařazen do I. ročníku.

To by ale znamenalo, že dva roky vašeho studia by přišly vniveč…

Přesně tak. Mohl bych se pokusit zažádat si o uznání některých předmětů, nicméně ten studijní plán, který mají v Praze, není úplně totožný s tím v Plzni, nekoreluje s ním.

Jak je to možné?

U nás v České republice jsou čtyři právnické fakulty, ale každá má trochu jiný studijní plán. Možnost standardně přejít z Plzně na některou z nich – do Prahy, Brna nebo Olomouce – s tím, že bych pokračoval třetím ročníkem, prostě neexistuje.

Zajímal jste se o to, zda by vůbec tyto tři fakulty dokázaly pojmout všechny studenty práv z Plzně?

Osobně tomu nevěřím. Je to můj subjektivní názor, ale nevěřím tomu, že by to kapacitně zvládly. Každá fakulta má počet studijních míst, která odpovídají její akreditaci. Jde o to, aby to pedagogický sbor stíhal a hlavně se do jejích budov lidé fyzicky vešli.

Takže – nazvěme to – havarijní plán, kdy by studenti práv z Plzně přešli na jiné fakulty, nevidíte jako schůdný?

Osobně nevěřím tomu, že by bylo možné studenty z Plzně rozmělnit do dalších tří fakult. Co tak vše vnímám a sleduji, tato varianta řešení mi přijde jako nejméně pravděpodobná, nicméně možná, neboť se o ní mluví.

Pokud byste neměl informace a vědomosti o dění okolo plzeňských práv, nezajímal se o ně a byl postaven od října před rozhodnutí: co dál? Hlavně v případě, kdy byste nevěřil tomu, že se vše podaří ´ukočírovat´?

Víceméně bych to musel nechat na univerzitě, jak by se k tomu postavila. Jak říkám, kdybych si dělal zadní vrátka, požádal bych o přestup na jinou fakultu s tím, že bych tratil dva roky. Čas, který jsem investoval, by se mi nevrátil. A pokud bych tuto variantu nechtěl podstoupit, a to nechce to většina lidí z univerzity, tak všechno opravdu musíme nechat na jejím vedení. Ze zákona nám musí v případě, že by nebyla Západočeské univerzitě akreditace na ´práva´ prodloužena, zajistit dostudování oboru někde jinde. Navíc je tam psáno dostudovat, nikoli začít znovu.

Domníváte se, ať už z osobní zkušenosti, nebo z toho, co víte od studentů či absolventů minulých ročníků, že plzeňská práva navzdory tomu, co se kolem nich děje, vzdělávají opravdu na úrovni?

Jsem o tom přesvědčen, proto jsem tam šel studovat. Mám také řadu známých, kteří v Plzni studovali a jsou z nich velmi úspěšní advokáti, zastupující prestižní společnosti! Případně také působí v justici a myslím, že jejich vysoká prestiž hovoří za vše.

Cítíte se být po řadu měsíců, co se polemiky kolem plzeňské právnické fakulty vedou, být nějak stresován? Jaký vliv má to vše na psychiku studentů?

Určitě zásadní. Osobně jsem spíše optimista, snažím se vždy vidět svět a věci pozitivně a nepodléhat tendenčním tlakům ze strany médií. Na druhé straně je třeba přiznat si, že netečný k tomu nejsem. Psychický tlak vidím i na řadě spolužáků, kteří tohle vše hůře nesou.

Berou to jako věc existenční?

Řada řada spolužáků to určitě tak bere. V podvědomí to stále je.

I ve vašem?

Snažím se nepodléhat mediálním tlakům, které jak věřím, pominou. Vliv to určitě má: kamkoliv přijdete, ať už na veřejnost či na přednášku jiné fakulty, tak se vás na to ptají. A když se vás ptá někdo desetkrát denně, není to dobré na psychiku. Minimálně vás to otravuje a neprospívá to ničemu.

Pokud byste měl sdělit své přání…

Přál bych si, aby na nejbližší tiskové konferenci ministr školství oznámil, že prodlužuje akreditaci fakultě, řekněme o čtyři roky, neboť fakulta je naprosto stabilizovaná. Mně sice nepřísluší, abych ji srovnával s jinými v republice, ale empiricky se dá změřit, že není na chvostu.

Opravdu?

To si může každý dohledat. Některé námitky, které vznášela předsedkyně akreditační komise, jsou naprosto liché. Nejsou to ani polopravdy, často se jedná o nepravdy. I to je důvod, proč věřím, že ministerstvo fakultě akreditaci prodlouží. Doporučoval bych lidem, které to zajímá, aby si přečetli stanovisko akreditační komise i právnické fakulty, obojí je veřejně přístupné na internetu.

Jaký bude další vývoj?

Ve čtvrtek by měla být na ministerstvu školství tisková konference a my bychom se od ministra měli dozvědět, zda akreditaci prodlouží, či potvrdí stanovisko akreditační komise.