„Cílem setkávání je vytváření čtenářského společenství. K tomu napomáhá bohatá nabídka knih, zajímavý program a prostor pro čtení v příjemném a bezpečném prostředí klubové knihovny,“ popsaly učitelky Jitka Suchá a Slávka Schenková s tím, že důležitou náplní klubových lekcí je sdílení vlastního čtenářství spolu s doporučováním si četby navzájem, přímá práce s knihou s důrazem na samostatné čtení knih dle vlastního výběru formou dílny čtení a také půjčování knih domů.

Ve čtenářském klubu se navíc konají i návštěvy zajímavých osobností, scénické čtení, občas jsou do něj pozváni i rodiče a učitelé.
„Děti navštěvují klub rády a je vidět, že je práce v klubu baví, a to nám přináší největší radost,“ shodují se učitelky. Čtenářský klub v rámci tříletého projektu je financován z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání.

Staňkovský čtenářský klub nedávno navštívila i spisovatelka Máša Bořkovcová, mladá autorka komiksů.

„Ukázala nám, jak se takový komiks vytváří a jak se hledá námět. V jejích knihách se nacházejí skutečné lidské příběhy,“ popsala žákyně 6. třídy Veronika Čipryč. „Máša Bořkovcová chce čtenářům ukázat, jak se žije dětem v dětských domovech a pěstounských rodinách. Její komiksy vycházejí v edici Nejisté domovy a čtyři z nich nám paní spisovatelka na ukázku přinesla. Bylo zajímavé srovnávat jednotlivá díla, protože je vždy vyprávěl jiný člověk, a i jiný člověk kreslil komiksové obrázky. Všechny hlavní hrdiny ale spojuje jedno – narodili se v rodinách, ze kterých byli odebráni do dětského domova,“ vysvětlila mladá čtenářka Veronika s tím, že spisovatelka navíc všechny čtyři komiksy věnovala klubové knihovně.

VÁCLAV MALINSKÝ  na dobročinném pochodu po hranicích Česka a Slovenska.
S batohem putuje podél hranic, vybírá peníze pro nemocnou Emičku