Jedná se o obnovený oblíbený turistický pochod, který byl svého času jedním z největších v tehdejší ČSSR. Poprvé se šlo už v roce 1967. Zástupci Chodska absolvovali 27 km -  trasu po stopách vojáka Švejka z Písku přes Smrkovice do Putimi. Tam navštívili statek hrdiny románu J. Š. Baara Jana Cimbury. Z Putimi pak pokračovala trasa pochodu podél řeky Otavy do kempu Na soutoku, který se nachází na soutoku řek Otavy a Blanice. Trasa potom vedla dál po pravém břehu Otavy kolem Hradiště až do cíle, kterým byla restaurace Ostrov na Městském ostrově v Písku. 

Jiří Anderle