Muž s universitním vzděláním, který ve svém mládí procestoval velkou část Evropy a kterému bohaté rodové zázemí a kněžská praxe zajišťovaly slibnou kariéru, se překvapivě ocitl mezi kněžími na Táboře a přestože byl člověkem zdrženlivým a vyznačujícím se kultivovaností, stal se nesmlouvavým zastáncem kalicha.

Po smrti Jana Žižky jej lze v roli duchovního správce táborských vojsk směle považovat za hlavní politickou autoritu Českého království. A tento Prokop Holý patří k těm významným postavám našich dějin, které měly opakovaně co do činění s městem Domažlice.

Poprvé to bylo v roce 1430, krátce po uzavření Beheimsteinské smlouvy s norimberským purkrabím, kdy bylo do Domažlic deponováno výkupné od města Norimberka a Prokop Holý si je spolu s Vilémem Kostkou z Postupic jezdili vyzvedávat „pro potřeby zbroje a spíže“. Při jeho druhém působení se Prokop Holý zasloužil o to, že nebyly Domažlice po čtyřdenním obléhání vojsky Fridricha Braniborského při páté křížové výpravě zcela srovnány se zemí. Bylo to 14. srpna 1431, kdy přitáhl na poslední chvíli se svým vojskem k Domažlicím, ve kterých již hořelo západní předměstí a počalo zběsilé plenění. Potřetí přivedl několik dní po bitvě, Dolní bránou zv. Pražská, vítězné vojsko s ukořistěnými korouhvemi a insigniemi kardinála Cesariniho.

Naposledy pak přijel Prokop Holý do Domažlic v prosinci 1432 v čele české delegace směřující na jednání koncilu do Basileje, kdy vůbec poprvé v historii uznal nejvyšší orgán katolické církve, právě po vítězné bitvě u Domažlic, nenáviděné kacíře za rovnocenné partnery a zasedl s nimi k jednacímu stolu. Tenkrát spolu s Prokopem Holým spatřily Domažlice i výkvět a státnickou elitu českých husitů Jana Rokycanu, Mikuláše z Pelhřimova, Matěje Loudu z Chlumčan, Oldřicha ze Znojma a Petra Payne.

Všude ve světě uznávaný diplomat, politik a stratég mezinárodního formátu u nás však nedosáhl ocenění téměř žádného. Už jenom co se týče hmotných památek, nedosahuje zdaleka ohlasu svého slepého předchůdce. Prokopův památník, který stojí na Husově náměstí v Českém Brodě i pamětní kámen Prokopu Velikému na náměstí v Kouřimi vděčí za své instalace pouze blízkosti lipanského bojiště a to je až na několik pojmenovaných ulic a náměstí jeho jménem, všechno.

Město Domažlice je spolu s 12 českými a 6 německými městy členem Společenství měst s husitskou tradicí. Za dva roky uplyne 590 let od bitvy u Domažlic, která tak významně zasáhla do dějin.

Zaslal Miloš Novotný