Vedle zajímavých informací a obrázků o životě v Africe a konkrétně v Kongu, o velikých rozdílech mezi životem ve městě a na vesnici a o tom, že děti jsou šťastné, když mohou chodit o školy (dokonce i v sobotu), jsme si také za doprovodu bubnů vesele zatančili a dobře se při tom pobavili. Kdo chtěl, mohl si vyzkoušet si bubnování a byli jsme překvapeni, že i jeden buben stačí na vytvoření skvělé atmosféry.Všichni jsme byli nadšeni a věříme, že se opět setkáme.

Renata Reifová