„Anketu jsme se rozhodli ještě prodloužit, neboť lístky se svými názory na nejhezčí znak z nabízených tří variant vhodilo do schránky obecního úřadu pouze pět lidí," uvedl na náš dotaz starosta Postřekova František Friš. A jak naši čtenáři hlasovali? S počtem 55 hlasů upřednostnili znak číslo II. (na snímku uprostřed), třináct hlasů přidělili znaku č. III a deset pak znaku označenému číslem I.