Se svým nákupem, při němž měl zakoupit v úterý 5. ledna nekvalitní maso, se nám svěřil senior Josef Halada z Úboče.

„V masně u hořejšího Penny v Domažlicích jsme utratili přes osm set a všechno musíme vyhodit. Tlačenky, huspeniny, klobásy, párky – všechno smrdí," telefonoval nám 7. ledna do redakce 73letý muž a pokračoval: „Maso jsem rozřezal na sulc, měl jsem je naložené v octovém nálevu, aby to vytáhl. Teď to vařím, koštoval jsem to a je to jedna hrůza, ani pes to nebude žrát. Bylo by třeba poslat inspekci, to nebude jen našich pár kousků…"

Se čtenářem, který nevěděl, na koho se obrátit, jsme se dohodli, že jeho zkušenost oznámíme na patřičná místa. V případě masa je kontrolami pověřená Státní veterinární správa (SVS).

Od ní jsme následně obdrželi tuto odpověď.

„Na základě Vašeho podnětu provedla Krajská veterinární správa Státní veterinární správy pro Plzeňský kraj cílenou kontrolu v domažlické prodejně Zeman maso – uzeniny, Švabinského 618, Domažlice, zaměřenou zejména na druhy potravin, které uvedl pan Halada při telefonickém kontaktu s naším inspektorem. Kontrolou, provedenou dne 7. 1. 2015 v odpoledních hodinách, bylo zjištěno, že veškeré aktuálně skladované a prodávané čerstvé maso i masné výrobky smyslově zcela splňují hygienické požadavky, mají znaky čerstvosti a byl vyloučen zápach. Naměřené teploty potravin ve skladech i v prodejních pultech splňovaly požadované limity, byly předloženy nabývací doklady k jednotlivým položkám a na jejich základě ověřeno i dodržení doby použitelnosti potravin. V prodejně bylo čisto a manipulace s potravinami nevybočovala z hygienických pravidel," napsala Daniela Machatá, ředitelka odboru veterinární hygieny a ochrany veřejného zdraví z Krajské veterinární správy SVS pro Plzeňský kraj.

Kontrola prověřovala i četnost zásobování.

„Dále bylo ověřeno, že prodejna je denně zavážena čerstvými potravinami živočišného původu s krátkou dobou použitelnosti v množství, které prodejna zhruba prodá nejpozději do 2 dnů, nejčastěji však do druhého dne, takže předpoklad jejich zdržení v prodejně nad dobu použitelnosti není pravděpodobný. Prodejna k poslednímu dni roku disponovala podle sdělení vedoucí nulovým stavem čerstvých potravin, takže prvním zásobovaným dnem bylo pondělí 4. 1. 2016, i v tomto světle se jeví skladování zkažených potravin jako nepravděpodobné, protože prodejna objednává zboží aktuálně podle poptávky. Rozhodně netvrdím, že pan Josef Halada neměl pravdu, když Vám podnět předával, nicméně kontrola jeho zjištění nepotvrdila," doplnila MVDr. Machatá.

Krajská veterinární správa se případu věnovala, i když nedostala jinou stížnost.

„Současně mohu potvrdit, že jsme neobdrželi žádný další podnět od zákazníků k této prodejně, což je v případě prodeje více druhů zapáchajících potravin a s přihlédnutím k množství zákazníků na této prodejně dost neobvyklé, podle sdělení prodejce ani prodejna neřešila žádnou stížnost zákazníků. Mohu Vám i panu Josefu Haladovi garantovat, že se nadále inspektor KVSP bude hygieně prodeje v tomto zařízení věnovat se zvýšenou intenzitou. Za Váš podnět Vám děkujeme," zakončila svůj dopis oznamující výsledek kontroly ředitelka odboru veterinární hygieny a ochrany veřejného zdraví.

„Dostal jsem důchod, po nákupu mám o 800 míň, nemám z toho nic," smutně nám řekl senior, jehož oznámení jsme nechali prověřit.