„Chodské slavnosti patří mezi akce, které koncentrují větší množství návštěvníků, tedy i potencionálních spotřebitelů. Tomu odpovídá i zvýšená koncentrace nejrůznějších prodejců výrobků všeho druhu a poskytovatelů služeb, zejména pak občerstvení. V minulých obdobích byly zjištěné nedostatky při této kulturní akci z hlediska České obchodní inspekce spíše drobného charakteru. I tak nelze tuto akci zcela pominout, a proto se na víkend do Domažlic chystá tým inspektorů,“ potvrdil Milan Zahn, ředitel odboru kontroly Inspektorátu ČOI pro Plzeňský a Karlovarský kraj.

„Tým inspektorů prověří zejména dodržování zásad poctivosti prodeje, poskytování řádných informací o výrobcích či seznámení spotřebitelů s cenou výrobků,“ popsal Milan Zahn plány inspekce.

„Hlavní pozornost bude směřovat pochopitelně k stánkovému prodeji, avšak pominuty nebudou ani klasické kamenné provozovny. Další podrobnosti v rámci taktiky upřesnit nelze,“ uzavřel ředitel Zahn.