Vydána byla k 80. výročí slavného kázání Mons. Bohumila Staška u svatého Vavřince v Domažlicích, které se uskutečnilo 13. srpna 1939.

„Zajímám se o historii, zvlášť pak o historii regionální. S tím úzce souvisí i historie zdejší farnosti, protože je s počátky Domažlic úzce spjata. Starobylá plebánie (farnost) v Domažlicích se připomíná již od počátku 12. století,“ vysvětluje autor knihy Alexej Petrašovský. „S výstavbou hrazeného královského města vznikly v Domažlicích dvě farnosti – městská (horní) a dolní farnost U Svatých, která sloužila zvláště věřícím z chodských a poddanských vesnic,“ pokračuje Petrašovský s tím, že ke spojení obou farností došlo až v roce 1543.

Velký útlum náboženského života nastal za komunistické totality. „Byly zrušeny i slavné poutě na Vavřineček. Jen v letech 1968 až 1969 bylo povoleno tyto poutě opět pořádat. Málokdo také ví, že se mezi roky 1948 a 1949 stalo domažlické děkanství centrem, odkud se převáděly ohrožené osoby přes hranice,“ prozrazuje dále autor s tím, že více zajímavostí se dozvíte v knize.

„Musím poděkovat mnoha lidem, bez nichž by knížka nevznikla. Velký dík patří Zdeňku Märzovi a Radkovi Čánimu,“ uvedl Petrašovský a dodal, že knihu vydal spolek Domažlický dějepis, který se zabývá historií zdejšího regionu. Kniha, která vyšla v omezeném nákladu, bude k dostání v Chodském knihkupectví nebo si ji můžete objednat na čísle 737 727 891.