Anna Nemergutová

9 let, 4. třída Postřekov

Baví mě matematika a přírodověda. Moc nemusím český jazyk a ve škole mě nebaví také hudební výchova. Chodím ale do ZUŠ v Domažlicích na hru na keyboard a také na výtvarný kroužek do Klenčí. Když mám čas, tak si čtu knížky. Mám mladšího bratra, který chodí do první třídy, a starší sestru, která je už v osmé třídě.

Denisa Vaňková

9 let, 4 třída Postřekov

Také mě baví matematika a anglický jazyk, který se učíme už dva roky. Nebaví mě hudebka, vlastivěda a čtení. Mezi mé koníčky patří hip–hop tanec, to chodím k Vendulce Hruškové do Domažlic a také aerobic, který tady v Postřekově předcvičuje Martina Závodná. Chodím tam tak rok. Když mám čas, jsem hodně s kamarádkou.

Karolína Ježová

11 let, 5. třída Díly

Mám ráda matematiku, výtvarnou výchovu a tělocvik. Nebaví mě vlastivěda, ta mi moc nejde, a přírodověda, nechce se mi jí učit. Koníčků mám hodně, hlavně aerobic u Martiny Závodné, výtvarný kroužek v Klenčí pod Čerchovem a také hraji na keyboard. Když mi zbyde čas, tak si buď hraji něco na počítači nebo si jdu hrát ven.

Natálie Jahnová

10 let, 5. třída Mlýnec

Ve škole mě nejvíc baví vlastivěda a výtvarná výchova. Naposledy jsme kreslili zasněžené domy. Jinak mě docela baví všechno, kromě matematiky. Navštěvuji výtvarný kroužek v Klenčí, hraji na flétnu, chodím na aerobic a také na cvičení do Sokola, kde třeba hrajeme hry, nebo cvičíme na kladině. Mám mladší sestru, je v první třídě.

Marek Gibfried

10 let, 5. třídaPostřekov

Nejlepší je ve škole asi vlastivěda a tělocvik, nebaví mě ale přírodověda a literatura. Čteme teď Lovce mamutů, to celkem jde, ale učíme se taky básničky. Jinak mám rád fotbal, který taky hraji, nebo chodím ven s kamarády. Hraju taky na dudy, jezdím do Základní umělecké školy do Domažlic, kde mě učí Josef Kuneš.

Richard Haas

11 let, 4. třída Mlýnec

Baví mě jenom tělocvik. Vůbec mě nebaví hudební výchova, čtení a vlastivěda. Můj koníček je florbal. Chodím ale taky na cvičení do tělocvičny a na vaření do Domina v Domažlicích. Děláme hodně saláty, prostě věci, co se nepečou. S tátou chodím do posilovny. Když mám čas, tak si hraju s kočkou, co máme doma.