Obec Nevolice ležící v nadmořské výšce 477 metrů 2 km jižně od Domažlic je velice stará. První zmínka o vsi Newolicze se váže k roku 1392. Obec náležela městu Domažlice, r. 1547 bylo právo nad Nevolicemi městu odňato a patřila rodu Lobkoviců až do roku 1595, kdy Vilém z Lobkovic propustil Nevolice zpět Domažlicům.

Od roku 1850 řídili obec rychtáři jmenovaní vrchností, pak do roku 1939 v ní ´vládli´ starostové, které v období války nahradil vládní komisař. Pak nastala éra předsedů MNV, a to až do r. 1960, kdy se Nevolice staly součástí sousední střediskové obce Stráž.

V r. 1990 se obec osamostatnila a od té doby se v jejím čele vystřídali tři starostové. Prvním v novodobé historii byl Václav Kůstka (1990–98) a druhým Josef Kellner (1998–2002). V současnosti je prvním mužem Nevolic Josef Velek, u něhož je nutné podotknout, že do svého třetího funkčního období nastupoval s velice silným mandátem, volilo ho 94 občanů z rovné stovky, která přišla k urnám.

V Nevolicích v současnosti trvale žije 84 mužů a 87 žen. Věkový průměr obyvatel k 1. červnu 2012 činil 41,33 roku.

Nejmladším občanem je Vojtěch Hrbáček, kterému je necelý rok. Vůbec nejstarší obyvatelkou je Anna Wiesnerová, která se blíží k stovce, mezi muži je nejstarší Josef Štefek.

V obci v posledních letech stále vyrůstají nové domy. Jejich majitelé oceňují klid a přátelské prostředí, které v Nevolicích panuje. Nevadí jim při tom skutečnost, že obec není zatím plynofikovaná a nemá vodovod ani čistírnu odpadních vod.