Všechny služby Člověka v tísni fungují v upraveném režimu podpory uživatelů či zájemců o služby, a to telefonickou cestou nebo pomocí jiných informačních nástrojů. „Pouze poskytování sociálně aktivizačních služeb pro rodiny s dětmi je dle usnesení Vlády ČR od 18. 3. pozastaveno,“ uvedl Aleš Kavalír, ředitel regionální pobočky v Plzeňském kraji.

Do odvolání se ruší kontaktní hodiny ve všech kancelářích, ale jsou i jiné změny. Například rozšíření kapacity dluhové pomocné linky, která funguje od pondělí do pátku od 8:00 do 18:00 na čísle 774 392 950. „Kvůli opatřením se mnoho lidí dostává do neřešitelné finanční situace, se kterou si neví rady,“ doplnil Kavalír.

Fungovat budou i regionální telefonické linky pro obyvatele Plzeňského kraje. Na číslech 778 470 828 nebo 377 240 090 bude od pondělí do pátku od 8:00 do 16:00 poskytováno základní sociální poradenství, a to včetně informací, které s tímto nouzovým stavem souvisí.

Člověk v tísni ale hodlá podporovat i výuku dětí. Ne všechny totiž mají přístup k online výuce, některým naopak chybí prostor pro domácí vyučování. „Pracovnice a pracovníci Člověka v tísni proto telefonicky zjišťují aktuální situaci a potřeby dětí a rodičů a následně je propojují se školou či učiteli, doporučují jim vhodné materiály a nabízejí další podporu,“ dodal Aleš Kavalír.