Obyvatelé města si tuto událost každoročně připomínají při Císařských slavnostech, které se konaly i o uplynulém víkendu.

V horkém letním odpoledni přivítalo vedení města i kdyňští občané císaře s jeho doprovodem v parku u Muzea příhraničí.

Po slavnostním ceremoniálu až do večera děti i dospělé v parku bavila hudební vystoupení, pohádková divadelní představení, kejklíři, šermíři a artisté a v podvečer i známá zpěvačka Olga Lounová s kapelou.

A co se o návštěvě císaře píše ve kdyňské kronice „Rok 1812, naším krajem procházejí tlupy ruského a francouzského vojska a obyvatelstvo od nich velice trpí. Dne 8. července 1812 navštívil Kdyni na své cestě po Čechách císař František I. Udeřením 9. hodiny dopoledne přibylo J. V. v průvodu generálního rady a krajského hejtmana Procházky a v průvodu hraběte z Vrbna a generála Luccy do Kdyně. Děkan Ignác Schuster vyšel mu vstříc v průvodu duchovenstva z okolí a se školní mládeží a učitelským sborem. Všechny cechy ve slavnostním oděvu a s prapory stály na náměstí a vítaly císaře, který v průvodu 80 panen v bílém, které sypaly mu kvítí na cestu a až k radnici jej provázely. Císař jel v povoze až před radní dům, tam sestoupil, byl uvítán, prohlédl si radnici a celou továrnu a o 10. hodině odjel zase do Klatov. Vrátil se do Klatov proto, že silnice do Domažlic ještě nebyla dostavěna. Stalo se až v roce 1824.“