Chystané církevní restituce by kromě finančního vyrovnání státu s církvemi měly zahrnovat především navrácení majetků, které byly církvím a řádům zabaveny po roce 1948. Některé z těchto pozemků se nachází i v našem regionu.

„Máme některé pozemky, které budou zatíženy připravovanými restitucemi,“ uvedl starosta Bělé nad Radbuzou Libor Picka. „Velká část bývalé roty na Železné, která patří městu Bělá, se taktéž nachází na církevní půdě. Co se týče těchto restitucí, město vyčkává, jak to bude dál. Uvidíme, jak bude vypadat zákon, jestli by například zmíněné pozemky mohly přejít obci bezúplatně. Vyčkáváme a jsem toho názoru, že to, že se zákon má přijmout, je pro nás jedině dobře, neboť jsme dosud měli uvedené pozemky zablokované,“ myslí si bělský starosta.

Podle mluvčí Biskupství plzeňského Aleny Ouředníkové by římskokatolická církev měla na Domažlicku obecně v restitucích získat především zemědělskou půdu.

„Majetkové oddělení má již vypracovaný systém práce, kterým dokáže identifikovat parcely a na nich hospodařící subjekty. Zároveň jsme schopni se zemědělci zahájit a vést komunikaci vedoucí k oboustranně výhodné spolupráci. Toto chceme dále rozvíjet,“ informovala Ouředníková. Církev chce polnosti na Domažlicku nadále pronajímat zemědělským subjektům, v ideálním případě těm, které na ní hospodaří doposud, a podobně bude postupovat i s lesními porosty. O prodeji půdy neuvažuje, ale nevylučuje, že v zájmu majetkového scelení může k něčemu podobnému v budoucnu dojít.

Konkrétní údaje o rozsahu vydávaných nemovitostí však zatím církev nezná. „S ohledem na skutečnost, že i při samotném legislativním zpracování zákona a jeho přijímání vládou došlo ke změnám majícím nemalý vliv na rozsah vydávaného majetku, zpracováváme v současné době zcela nově seznam majetku, kterého se návrh zákona týká,“ vysvětlila Ouředníková.

Několik pozemků na Domažlicku by v případě restituce měli získat augustiniáni. „Jde asi jen o dvacet tři hektarů a většina z nich jsou pole,“ informoval Juan Provecho z Řádu svatého Augustina. Prozatím s nimi nemáme konkrétní plán. Budeme se snažit jednat se současnými nájemníky,“ dodal.

Žádné pozemky naopak nezíská Českobratrská církev evangelická. Náměstek synodní kurátorky Pavel Stolař tvrdí, že na okrese Domažlice není evidován žádný pozemek ani objekt z původního vlastnictví Českobratrské církve evangelické, který by podléhal případné restituci.

Církevních restitucí se většina měst a obcí na Domažlicku neobává. „U nás pozemků, které by spadaly do uvažovaných církevních restitucí, moc není. V úvahu můžeme brát pouze okolí našeho kostela a fary. Jinak nevím o ničem,“ říká Josef Janeček, starosta Mrákova. V podobném duchu se vyjádřili například domažličtí lesáci, vedení Poběžovic, Kolovče, Všerub, Kdyně a dalších obcí.