Patnácti dětem, které se ocitly v tíživé sociální situaci, hradí obědy ve školní jídelně ZŠ Poběžovice nadace Women for women.

„Je velmi těžké rozhodnout, kterým dětem příspěvek poskytnout. Na naší škole by ho potřebovalo více žáků, strop od nadace jsou ale peníze pro 15 dětí," konstatoval ředitel Vladimír Foist.

„Kdo peníze na obědy získá, o tom rozhoduje komise. V ní je třeba i terénní sociální pracovnice z radnice, učitelé, speciální pedagog školy, asistenti pedagoga pro žáky se sociálním znevýhodněním. Ti stanoví pořadí, podle kterého jsou příspěvky poskytnuty," vysvětluje Foist.

„Vedlejším efektem je třeba smazávání rozdílů mezi dětmi. Když někdo nemůže jít na oběd, zůstává v kolektivu stranou," připomíná ředitel Foist.
Poběžovická škola získala příspěvky i v loňském roce. Nově o ně požádala domažlická ZŠ v ulici Msgre B. Staška.

„Děti, které tuto podporu dostávají jsou z neúplné rodiny, nevychovávají je rodiče nebo jsou rodiče drogově závislí," vysvětlil ředitel školy Karel Štípek a pokračoval: „Někdy se rodiny mohou dostat do těžké životní situace ze dne na den. Tento projekt je otevřený během celého roku, a tak lze v budoucnu podpořit i jiné děti, pokud k tomu bude pádný důvod."

„Když jsem se o tomto projektu dozvěděl, snažil jsem se do něho zapojit naše žáky, jejichž rodiny neměly na placení obědů. Podařilo se nám získat podporu pro 4 děti až do 30. června příštího roku. Je pochopitelně těžké odhadnout, kdo si podporu zaslouží více. Konzultoval jsem to s terénní sociální pracovnicí, která mně určité tipy dala. Jsem rád, že jsme mohli pomoci na konkrétní dobrou věc," říká Štípek.

Zmíněná nadace podporuje stravování dětí ze sociálně slabých rodin v celé zemi. A žádostí o pomoc strmě narůstá.

„Jestliže jsme za celý minulý rok podpořili takřka 2100 dětí ze 458 základních škol po celé České republice, v letošním školním roce čekáme zájem o podporu minimálně pro 3000 dětí, tedy o 50 % více," odhadla Ivana Tykač, ředitelka nadace a iniciátorka projektu Obědy pro děti.

Speciální sociální příspěvek, který by byl určen výhradně na stravování dítěte ve škole, neexistuje.

„Příspěvek na školní obědy se nevyplácí. Veškeré sociální dávky jsou hrazeny přes dávkové oddělení úřadu práce," potvrzuje Jana Váchalová, vedoucí domažlického odboru sociálních věcí a zdravotnictví.

„Zaplacení jídla pro děti by mělo být základní prioritou rodiny, která získá sociální dávky. Je to věcí finančního hospodaření daného příjemce těchto peněz," konstatoval Zdeněk Písařík, ředitel domažlického úřadu práce. I on potvrdil, že zvláštní příspěvek určený výhradně pro platbu školního stravování neexistuje.